sertifikat.jpg

УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. Гарантійний термін на вироби від ТМ «ELEYUS» становить 60 місяців з моменту купівлі, яка має бути оформлена відміткою в гарантійному талоні з обов'язковим вказуванням моделі та заводського номеру виробу. Наявність штампу магазину, підпису продавця і дати продажу — обов'язкові. Вносити зміни або доповнення в гарантійний талон забороняється. Також обов'язково зберігати товарний або касовий чек.

2. Протягом гарантійного терміну безкоштовно для користувача усуваються пошкодження або дефекти у виробах, що виникли внаслідок заводської недоробки.

3. Гарантійні послуги здійснюються шляхом безкоштовного ремонту або заміни дефектної деталі (вузла). Замінені дефектні деталі (вузли) переходять у власність виробника.

4. Вироби, що вимагають гарантійного ремонту, мають бути доставлені в найближчу сервісну службу, крім стаціонарно встановлених виробів. Вироби повинні бути чистими та вкладені в оригінальну упаковку з усіма додатковими вузламии.

5. Гарантія подовжується на термін перебування виробу в сервісному центрі. Гарантійний термін на замінені деталі (вузли) закінчується одночасно із закінченням терміну гарантії на весь виріб.

6. Не підлягають гарантійному ремонту і знімаються з гарантії представником сервісної служби вироби, що експлуатуються з порушенням правил підключення та експлуатації, у т. ч. при:

  • неправильному використанні витратних матеріалів;
  • вироби, що використовуються для промислових цілей;
  • вироби з несправностями, що виникли внаслідок експлуатації, у т. ч. нестабільної електромережі (відхилення частоти від номінальної більше, ніж на 0,5%, напруги більше, ніж на 10%);
  • вироби з пошкодженнями, що виникли внаслідок неправильного транспортування або зберігання;
  • вироби з несправностями, що виникли внаслідок попадання всередину виробу тварин та комах, а також дії нездоланних сил (пожежа, повінь, блискавка, тощо);
  • вироби, ремонт або відкривання яких здійснювалося особами, що не уповноважені на це виробником.

7. Встановлення та експлуатація виробів на які поширюється гарантія повинні здійснюватися згідно паспорту або інструкції користувача;

8. У випадку, коли ремонт виробу з технічних причин неможливий, користувачу видається відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує всі питання заміни або повернення вартості виробу безпосередньо з організацією-продавцем (постачальником) цього виробу;

9. Гарантія не поширюється на лампочки освітлення, алюмінієві фільтри, вугільні фільтри.

Авторизовані сервісні центри


Гарантія та сервіс